صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۸۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۹,۱۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴۵,۷۹۰,۵۴۵,۹۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۵۵۷,۷۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۴۴۶,۹۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۴۴۲,۲۷۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۴,۵۵۷,۷۵۸ ۱۴,۴۴۶,۹۸۳ ۴,۷۰۷- ۳۵۷ ۸۱,۷۶۸ ۷۴ ۵۰,۹۱۱ ۳۰,۸۵۷ ۴۴۵,۷۹۰,۵۴۵,۹۵۸
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۴,۴۷۷,۹۷۴ ۱۴,۳۶۹,۱۲۹ ۲,۷۳۲ ۱۰۶ ۸۱,۴۱۱ ۹۹ ۵۰,۸۳۷ ۳۰,۵۷۴ ۴۳۹,۳۲۱,۷۴۱,۱۸۸
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۴,۴۱۵,۱۱۶ ۱۴,۳۱۳,۹۵۶ ۴,۶۴۰- ۰ ۸۱,۳۰۵ ۰ ۵۰,۷۳۸ ۳۰,۵۶۷ ۴۳۷,۵۳۴,۷۰۵,۳۲۱
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۴,۲۸۱,۳۱۹ ۱۴,۱۸۴,۱۵۴ ۴,۵۸۵- ۰ ۸۱,۳۰۵ ۰ ۵۰,۷۳۸ ۳۰,۵۶۷ ۴۳۳,۵۶۷,۰۲۶,۳۹۵
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۴,۲۷۹,۰۴۴ ۱۴,۱۸۱,۸۷۸ ۴,۵۳۱- ۲۹۰ ۸۱,۳۰۵ ۱۷ ۵۰,۷۳۸ ۳۰,۵۶۷ ۴۳۳,۴۹۷,۴۶۶,۲۷۴
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۴,۲۷۶,۵۳۹ ۱۴,۱۷۸,۴۹۸ ۴,۵۱۷- ۱۴۲ ۸۱,۰۱۵ ۰ ۵۰,۷۲۱ ۳۰,۲۹۴ ۴۲۹,۵۲۳,۴۰۷,۵۰۳
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۴,۱۵۷,۹۱۲ ۱۴,۰۶۴,۳۹۴ ۴,۴۸۲- ۴۳۶ ۸۰,۸۷۳ ۰ ۵۰,۷۲۱ ۳۰,۱۵۲ ۴۲۴,۰۶۹,۶۱۴,۰۰۰
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۴,۲۰۰,۴۸۳ ۱۴,۱۰۱,۸۹۲ ۴,۴۹۲- ۶۳۴ ۸۰,۴۳۷ ۷ ۵۰,۷۲۱ ۲۹,۷۱۶ ۴۱۹,۰۵۱,۸۱۸,۱۷۷
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۴,۲۶۲,۲۴۶ ۱۴,۱۶۵,۸۷۵ ۴,۵۳۱- ۶۲۸ ۷۹,۸۰۳ ۳ ۵۰,۷۱۴ ۲۹,۰۸۹ ۴۱۲,۰۷۱,۱۳۰,۵۸۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۴,۲۸۵,۱۳۸ ۱۴,۱۸۶,۲۷۹ ۴,۵۷۱- ۰ ۷۹,۱۷۵ ۰ ۵۰,۷۱۱ ۲۸,۴۶۴ ۴۰۳,۷۹۸,۲۵۷,۷۲۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۴,۱۱۰,۳۴۵ ۱۴,۰۱۳,۹۵۷ ۴,۵۱۳- ۰ ۷۹,۱۷۵ ۰ ۵۰,۷۱۱ ۲۸,۴۶۴ ۳۹۸,۸۹۳,۲۷۱,۵۸۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۴,۱۰۷,۸۲۸ ۱۴,۰۱۱,۴۴۱ ۴,۴۵۵- ۱۸۸ ۷۹,۱۷۵ ۱ ۵۰,۷۱۱ ۲۸,۴۶۴ ۳۹۸,۸۲۱,۶۴۴,۴۸۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۴,۱۰۵,۳۱۲ ۱۴,۰۰۸,۲۸۷ ۴,۴۲۵- ۱,۵۴۹ ۷۸,۹۸۷ ۳۸ ۵۰,۷۱۰ ۲۸,۲۷۷ ۳۹۶,۱۱۲,۳۳۵,۹۶۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۴,۰۲۲,۴۳۳ ۱۳,۹۱۷,۷۲۰ ۴,۶۱۴- ۱۷۴ ۷۷,۴۳۸ ۳ ۵۰,۶۷۲ ۲۶,۷۶۶ ۳۷۲,۵۲۱,۶۸۲,۲۲۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳,۸۸۶,۶۹۲ ۱۳,۷۸۳,۲۱۱ ۴,۵۸۱- ۳۱۱ ۷۷,۲۶۴ ۰ ۵۰,۶۶۹ ۲۶,۵۹۵ ۳۶۶,۵۶۴,۴۹۳,۷۳۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳,۶۰۵,۶۶۶ ۱۳,۵۰۴,۹۸۹ ۴,۵۷۲- ۳۷ ۷۶,۹۵۳ ۲ ۵۰,۶۶۹ ۲۶,۲۸۴ ۳۵۴,۹۶۵,۱۱۸,۹۲۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳,۳۴۲,۸۵۹ ۱۳,۲۴۲,۶۰۹ ۴,۵۱۵- ۰ ۷۶,۹۱۶ ۰ ۵۰,۶۶۷ ۲۶,۲۴۹ ۳۴۷,۶۰۵,۲۳۴,۵۳۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳,۲۰۴,۸۹۹ ۱۳,۱۰۶,۶۰۳ ۴,۴۵۱- ۰ ۷۶,۹۱۶ ۰ ۵۰,۶۶۷ ۲۶,۲۴۹ ۳۴۴,۰۳۵,۲۲۲,۰۸۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳,۲۰۲,۲۴۴ ۱۳,۱۰۳,۹۴۹ ۴,۳۸۷- ۲۸ ۷۶,۹۱۶ ۲,۱۳۸ ۵۰,۶۶۷ ۲۶,۲۴۹ ۳۴۳,۹۶۵,۵۴۵,۶۳۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳,۱۸۹,۱۸۸ ۱۳,۰۹۸,۲۰۷ ۴,۰۰۲- ۴۴ ۷۶,۸۸۸ ۲۲۰ ۴۸,۵۲۹ ۲۸,۳۵۹ ۳۷۱,۴۵۲,۰۴۰,۷۶۲