صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵,۱۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۴,۸۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۹۱,۶۹۹,۷۶۰,۵۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۰۵۳,۸۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۹۲۸,۳۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۹۲۸,۳۶۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۳۴,۰۵۳,۸۷۵ ۳۳,۹۲۸,۳۶۱ ۰ ۵۲ ۱۱۵,۷۲۲ ۲۵ ۸۰,۵۹۸ ۳۵,۱۲۴ ۱,۱۹۱,۶۹۹,۷۶۰,۵۹۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۳۴,۶۸۴,۱۵۵ ۳۴,۵۵۴,۱۸۱ ۰ ۴ ۱۱۵,۶۷۰ ۱,۳۲۰ ۸۰,۵۷۳ ۳۵,۰۹۷ ۱,۲۱۲,۷۴۸,۰۷۳,۸۴۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۳۵,۳۱۶,۳۴۵ ۳۵,۱۸۳,۲۷۶ ۰ ۰ ۱۱۵,۶۶۶ ۰ ۷۹,۲۵۳ ۳۶,۴۱۳ ۱,۲۸۱,۱۲۸,۶۱۸,۱۷۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۳۴,۸۱۹,۸۷۵ ۳۴,۶۹۰,۵۰۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۶۶۶ ۰ ۷۹,۲۵۳ ۳۶,۴۱۳ ۱,۲۶۳,۱۸۵,۴۸۷,۹۸۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۳۴,۸۱۸,۹۳۰ ۳۴,۶۸۹,۵۶۳ ۰ ۰ ۱۱۵,۶۶۶ ۰ ۷۹,۲۵۳ ۳۶,۴۱۳ ۱,۲۶۳,۱۵۱,۰۴۶,۵۰۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۳۴,۸۱۷,۹۵۵ ۳۴,۶۸۸,۵۸۸ ۰ ۲۱ ۱۱۵,۶۶۶ ۱۶ ۷۹,۲۵۳ ۳۶,۴۱۳ ۱,۲۶۳,۱۱۵,۵۶۱,۷۲۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۳۴,۸۱۶,۹۳۲ ۳۴,۶۸۷,۵۴۷ ۰ ۱۰ ۱۱۵,۶۴۵ ۱۸ ۷۹,۲۳۷ ۳۶,۴۰۸ ۱,۲۶۲,۹۰۴,۲۲۴,۵۷۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۳۴,۷۲۲,۸۰۲ ۳۴,۵۹۳,۹۳۹ ۰ ۱ ۱۱۵,۶۳۵ ۷۹ ۷۹,۲۱۹ ۳۶,۴۱۶ ۱,۲۵۹,۷۷۲,۸۶۸,۸۸۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۳۴,۷۴۴,۹۲۹ ۳۴,۶۱۶,۰۵۱ ۰ ۱۱۳ ۱۱۵,۶۳۴ ۵۴ ۷۹,۱۴۰ ۳۶,۴۹۴ ۱,۲۶۳,۲۷۸,۱۷۴,۹۰۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳۴,۶۰۷,۶۰۲ ۳۴,۴۷۲,۶۵۴ ۰ ۳,۸۰۵ ۱۱۵,۵۲۱ ۳,۰۳۶ ۷۹,۰۸۶ ۳۶,۴۳۵ ۱,۲۵۶,۰۱۱,۱۶۴,۲۳۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳۴,۲۸۹,۰۳۰ ۳۴,۱۵۳,۹۵۱ ۰ ۰ ۱۱۱,۷۱۶ ۰ ۷۶,۰۵۰ ۳۵,۶۶۶ ۱,۲۱۸,۱۳۴,۸۱۶,۶۶۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۳۳,۹۳۶,۰۶۶ ۳۳,۸۰۳,۶۵۴ ۰ ۰ ۱۱۱,۷۱۶ ۰ ۷۶,۰۵۰ ۳۵,۶۶۶ ۱,۲۰۵,۶۴۱,۱۳۲,۳۳۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۳۳,۹۳۵,۰۶۱ ۳۳,۸۰۲,۶۵۰ ۰ ۱۲۰ ۱۱۱,۷۱۶ ۲۱۳ ۷۶,۰۵۰ ۳۵,۶۶۶ ۱,۲۰۵,۶۰۵,۳۱۴,۹۸۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۳۳,۹۲۹,۸۸۸ ۳۳,۷۹۷,۸۲۱ ۰ ۲۶ ۱۱۱,۵۹۶ ۵۸ ۷۵,۸۳۷ ۳۵,۷۵۹ ۱,۲۰۸,۵۷۶,۲۹۴,۳۹۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۳۴,۰۴۲,۴۶۳ ۳۳,۹۰۸,۷۶۹ ۰ ۱۸ ۱۱۱,۵۷۰ ۵۰ ۷۵,۷۷۹ ۳۵,۷۹۱ ۱,۲۱۳,۶۲۸,۷۵۴,۶۴۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۳۳,۷۷۵,۱۲۷ ۳۳,۶۴۴,۸۱۹ ۰ ۲۴۱ ۱۱۱,۵۵۲ ۱۵ ۷۵,۷۲۹ ۳۵,۸۲۳ ۱,۲۰۵,۲۵۸,۳۳۹,۳۷۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۳۴,۰۹۴,۱۳۰ ۳۳,۹۵۵,۹۳۳ ۰ ۲۲ ۱۱۱,۳۱۱ ۱۴ ۷۵,۷۱۴ ۳۵,۵۹۷ ۱,۲۰۸,۷۲۹,۳۵۸,۸۱۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۳۴,۲۰۵,۶۰۶ ۳۴,۰۶۶,۲۵۶ ۰ ۰ ۱۱۱,۲۸۹ ۰ ۷۵,۷۰۰ ۳۵,۵۸۹ ۱,۲۱۲,۳۸۴,۰۰۰,۴۳۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۳۳,۸۳۶,۱۵۶ ۳۳,۶۹۷,۴۴۱ ۰ ۰ ۱۱۱,۲۸۹ ۰ ۷۵,۷۰۰ ۳۵,۵۸۹ ۱,۱۹۹,۲۵۸,۲۳۶,۰۵۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۳۳,۸۳۵,۱۵۱ ۳۳,۶۹۶,۴۳۶ ۰ ۲۳۶ ۱۱۱,۲۸۹ ۲۰ ۷۵,۷۰۰ ۳۵,۵۸۹ ۱,۱۹۹,۲۲۲,۴۵۳,۷۷۹