صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۸۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۰,۱۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹۷,۱۵۱,۱۶۷,۶۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۱۲۳,۴۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۰۳۳,۹۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۰۳۳,۹۲۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۲۵,۱۲۳,۴۴۳ ۲۵,۰۳۳,۹۲۲ ۰ ۰ ۱۰۶,۹۹۸ ۰ ۶۷,۱۶۶ ۳۹,۸۳۲ ۹۹۷,۱۵۱,۱۶۷,۶۴۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۲۴,۷۵۴,۱۱۴ ۲۴,۶۶۷,۴۹۳ ۰ ۰ ۱۰۶,۹۹۸ ۰ ۶۷,۱۶۶ ۳۹,۸۳۲ ۹۸۲,۵۵۵,۵۷۵,۸۸۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۲۴,۷۵۲,۷۳۳ ۲۴,۶۶۶,۱۱۲ ۰ ۰ ۱۰۶,۹۹۸ ۰ ۶۷,۱۶۶ ۳۹,۸۳۲ ۹۸۲,۵۰۰,۵۵۷,۴۵۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۲۴,۷۵۱,۳۵۴ ۲۴,۶۶۴,۷۳۲ ۰ ۵۱ ۱۰۶,۹۹۸ ۰ ۶۷,۱۶۶ ۳۹,۸۳۲ ۹۸۲,۴۴۵,۶۲۳,۴۸۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۲۴,۷۴۹,۹۷۷ ۲۴,۶۶۳,۲۴۵ ۰ ۱۰۷ ۱۰۶,۹۴۷ ۲ ۶۷,۱۶۶ ۳۹,۷۸۱ ۹۸۱,۱۲۸,۵۳۳,۲۷۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲۴,۳۵۵,۰۷۵ ۲۴,۲۷۱,۰۷۴ ۰ ۴۱ ۱۰۶,۸۴۰ ۳۶ ۶۷,۱۶۴ ۳۹,۶۷۶ ۹۶۲,۹۷۹,۱۲۸,۱۰۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۲۴,۱۶۰,۸۰۴ ۲۴,۰۷۸,۳۹۳ ۰ ۷۶ ۱۰۶,۷۹۹ ۳ ۶۷,۱۲۸ ۳۹,۶۷۱ ۹۵۵,۲۱۳,۹۳۳,۵۱۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲۴,۲۳۷,۵۴۷ ۲۴,۱۵۵,۴۲۱ ۰ ۰ ۱۰۶,۷۲۳ ۰ ۶۷,۱۲۵ ۳۹,۵۹۸ ۹۵۶,۵۰۶,۳۶۵,۶۱۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۲۳,۸۷۰,۳۸۳ ۲۳,۷۹۱,۲۴۲ ۰ ۰ ۱۰۶,۷۲۳ ۰ ۶۷,۱۲۵ ۳۹,۵۹۸ ۹۴۲,۰۸۵,۶۱۱,۴۷۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۲۳,۸۶۸,۹۴۲ ۲۳,۷۸۹,۸۰۱ ۰ ۱۳۴ ۱۰۶,۷۲۳ ۱۰۱ ۶۷,۱۲۵ ۳۹,۵۹۸ ۹۴۲,۰۲۸,۵۳۷,۷۰۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۲۳,۸۶۷,۲۵۶ ۲۳,۷۸۸,۰۴۹ ۰ ۱۸۷ ۱۰۶,۵۸۹ ۱۷۶ ۶۷,۰۲۴ ۳۹,۵۶۵ ۹۴۱,۱۷۴,۱۴۷,۴۳۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۲۳,۷۵۰,۱۰۹ ۲۳,۶۷۰,۲۱۹ ۰ ۰ ۱۰۶,۴۰۲ ۰ ۶۶,۸۴۸ ۳۹,۵۵۴ ۹۳۶,۲۵۱,۸۲۳,۸۸۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۲۴,۱۵۵,۵۷۷ ۲۴,۰۶۹,۴۶۲ ۰ ۰ ۱۰۶,۴۰۲ ۰ ۶۶,۸۴۸ ۳۹,۵۵۴ ۹۵۲,۰۴۳,۵۱۵,۸۴۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۲۴,۱۵۴,۲۰۳ ۲۴,۰۶۸,۰۸۸ ۰ ۴۲ ۱۰۶,۴۰۲ ۱۰۲ ۶۶,۸۴۸ ۳۹,۵۵۴ ۹۵۱,۹۸۹,۱۶۸,۸۷۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۲۴,۱۵۲,۵۸۲ ۲۴,۰۶۶,۵۹۸ ۰ ۰ ۱۰۶,۳۶۰ ۰ ۶۶,۷۴۶ ۳۹,۶۱۴ ۹۵۳,۳۷۴,۲۰۶,۹۸۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۲۴,۴۴۳,۶۹۰ ۲۴,۳۵۵,۴۶۰ ۰ ۰ ۱۰۶,۳۶۰ ۰ ۶۶,۷۴۶ ۳۹,۶۱۴ ۹۶۴,۸۱۷,۱۸۱,۴۱۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۲۴,۴۴۲,۳۰۷ ۲۴,۳۵۴,۰۷۶ ۰ ۹۰۳ ۱۰۶,۳۶۰ ۱۹۲ ۶۶,۷۴۶ ۳۹,۶۱۴ ۹۶۴,۷۶۲,۳۷۹,۷۲۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۲۴,۴۴۳,۸۷۴ ۲۴,۳۵۳,۸۲۳ ۰ ۴۲ ۱۰۵,۴۵۷ ۴۴ ۶۶,۵۵۴ ۳۸,۹۰۳ ۹۴۷,۴۳۶,۷۷۴,۹۶۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۲۴,۶۳۳,۹۲۵ ۲۴,۵۴۲,۰۴۰ ۰ ۷۵ ۱۰۵,۴۱۵ ۲۳ ۶۶,۵۱۰ ۳۸,۹۰۵ ۹۵۴,۸۰۸,۰۴۷,۳۵۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲۴,۶۵۰,۷۵۸ ۲۴,۵۵۸,۶۳۷ ۰ ۲,۰۷۲ ۱۰۵,۳۴۰ ۲۳۸ ۶۶,۴۸۷ ۳۸,۸۵۳ ۹۵۴,۱۷۶,۷۱۱,۹۱۱