صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/24 ساعت 15
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/24 ساعت 15
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست