صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/06 ساعت 14
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/06 ساعت 14
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست