صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 14-04-1396 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 14-04-1396 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست