صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ 96/12/20 مبنی بر تمدید مجوز فعالیت
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ 96/12/20 مبنی بر تمدید مجوز فعالیت
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست