صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع 1398/02/22 صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تغییرات امیدنامه
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست