صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۲۲۴,۸۵۱ ۵۰.۰۴ % ۱۱۷,۲۶۰ ۲۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۴۷۰ ۲۳.۰۳ % ۳,۷۹۴ ۰.۸۴ % ۸۰,۹۰۶ ۱۸ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۲۱۸,۶۱۸ ۴۸.۹ % ۱۱۷,۱۹۲ ۲۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۵۸۲ ۲۳.۱۷ % ۷,۷۱۹ ۱.۷۳ % ۷۶,۸۴۲ ۱۷.۱۹ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲۰۲,۳۸۹ ۴۵.۳۲ % ۱۱۷,۱۵۷ ۲۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۲۵۲ ۲۴.۴۷ % ۱۷,۷۳۸ ۳.۹۷ % ۶۹,۵۶۸ ۱۵.۵۸ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۹۳,۹۸۲ ۴۳.۸۱ % ۱۱۷,۰۷۵ ۲۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۳۱۹ ۲۷.۴ % ۱۰,۴۳۹ ۲.۳۶ % ۶۷,۷۳۷ ۱۵.۳ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۹۳,۹۸۲ ۴۳.۸۲ % ۱۱۷,۰۳۳ ۲۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۲۳۴ ۲۷.۳۹ % ۱۰,۳۹۶ ۲.۳۵ % ۶۷,۷۳۷ ۱۵.۳ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۹۳,۹۸۲ ۴۴.۳۵ % ۱۱۶,۹۹۲ ۲۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۱۰۴ ۲۶.۵۴ % ۱۰,۳۵۴ ۲.۳۷ % ۶۷,۷۳۷ ۱۵.۴۹ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۸۴,۱۷۱ ۴۲.۵۹ % ۱۱۱,۵۹۰ ۲۵.۸ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۱۲۱ ۲۸.۲۴ % ۱۴,۵۷۳ ۳.۳۷ % ۶۵,۳۱۱ ۱۵.۱ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۹۲,۴۵۶ ۴۳.۶۱ % ۱۰۴,۰۵۱ ۲۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۷۶۴ ۳۲.۱۲ % ۳,۰۳۵ ۰.۶۹ % ۶۵,۰۷۶ ۱۴.۷۵ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸۵,۱۹۹ ۴۳.۱۲ % ۸۹,۵۱۸ ۲۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۸۵۸ ۳۲.۵۶ % ۱۴,۹۴۰ ۳.۴۸ % ۵۷,۱۶۲ ۱۳.۳۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۸۵,۹۳۱ ۴۳.۸۵ % ۸۹,۴۷۲ ۲۱.۱ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۷۱۱ ۳۱.۵۳ % ۱۴,۸۹۶ ۳.۵۱ % ۵۷,۳۴۶ ۱۳.۵۲ %