صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۴۰۷,۶۱۷ ۶۰.۴ % ۱۱۸,۵۶۵ ۱۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۸۲۴ ۲۰.۷۲ % ۸,۸۹۹ ۱.۳۲ % ۱۳۴,۳۸۳ ۱۹.۹۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۴۰۱,۲۵۴ ۵۹.۸۸ % ۱۱۸,۳۹۰ ۱۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۶۲۶ ۲۱.۱۳ % ۸,۸۳۹ ۱.۳۲ % ۱۳۹,۵۷۳ ۲۰.۸۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۳۸۶,۴۴۴ ۵۹.۳۲ % ۱۱۸,۲۸۶ ۱۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۵۸۸ ۲۰.۹۷ % ۱۰,۱۰۸ ۱.۵۵ % ۱۳۴,۶۱۸ ۲۰.۶۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۳۷۸,۱۱۴ ۵۸.۹۱ % ۱۱۸,۲۱۸ ۱۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۴۳۴ ۲۱.۱ % ۱۰,۰۴۹ ۱.۵۷ % ۱۳۲,۳۳۴ ۲۰.۶۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۳۷۴,۶۷۰ ۵۸.۸۳ % ۱۱۸,۰۱۰ ۱۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۲۱۷ ۲۱.۰۷ % ۹,۹۸۹ ۱.۵۷ % ۱۳۲,۰۰۹ ۲۰.۷۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۳۷۴,۶۷۰ ۵۸.۸۴ % ۱۱۸,۰۱۰ ۱۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۱۸۵ ۲۱.۰۷ % ۹,۹۲۹ ۱.۵۶ % ۱۳۲,۰۰۹ ۲۰.۷۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۳۷۴,۶۷۰ ۵۸.۹ % ۱۱۸,۰۱۰ ۱۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۵۴۷ ۲۰.۹۹ % ۹,۸۷۰ ۱.۵۵ % ۱۳۲,۰۰۹ ۲۰.۷۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۳۶۹,۷۱۵ ۵۴.۱۷ % ۱۱۸,۰۲۷ ۱۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۷۹۰ ۲۳.۱۲ % ۳۷,۰۱۹ ۵.۴۲ % ۱۳۰,۱۳۱ ۱۹.۰۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۳۷۲,۱۱۷ ۵۴.۵۶ % ۱۱۷,۹۳۰ ۱۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۲۵۰ ۱۷.۳۴ % ۷۳,۷۴۹ ۱۰.۸۱ % ۱۳۰,۹۱۱ ۱۹.۱۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۳۸۸,۹۵۱ ۵۷.۶۱ % ۱۱۷,۸۱۵ ۱۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۱۳۴ ۱۷.۷۹ % ۴۸,۲۴۶ ۷.۱۵ % ۱۴۷,۹۶۰ ۲۱.۹۲ %