صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۱.۵۷) (۲.۶۲) (۹۹.۶۹) (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۶۲) (۱.۲۵) (۸۹.۵۴) (۹۹)
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱.۰۳ ۱.۱۶ ۴,۱۳۱.۹۳ ۶,۷۴۳.۷
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۱۹ (۰.۶۸) ۱۰۱.۶۳ (۹۱.۶۵)
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱.۰۴ ۱.۵۱ ۴,۳۴۰.۹ ۲۳,۶۶۵.۱۸
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۱ ۰ ۴۴.۶۷ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۶۹ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۹۷ ۱.۰۸ ۳,۳۰۰.۸۴ ۴,۹۰۹.۱۳
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ ۱.۵۵ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۴ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۱,۳۶۳.۷۹ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۰۱ ۱.۵۲ ۳,۷۹۲.۵۲ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ ۱.۴۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۴ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۰۵ ۱.۶۱ ۴,۴۹۸.۷۹ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۶ ۰.۸۹ ۷۷۲ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۰.۸۵) (۱.۰۷) (۹۵.۴۹) (۹۸.۰۱)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۰۳ ۰.۷ ۱۳.۱۳ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۹۴ ۱.۹۶ ۲,۹۵۳.۳۱ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ ۱.۷۶ ۰