صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰.۵۵ ۰.۲۵ ۶۲۸.۷۵ ۱۵۱.۶۲
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰ ۰ ۱.۷ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰ ۰ ۱.۸۱ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱.۴۷ ۱.۹۱ ۲۰,۶۵۹.۴۷ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۸۸) ۱۹.۸۴ (۹۵.۹۷)
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۱.۸) (۳.۴۶) (۹۹.۸۷) (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۱.۴۲) (۲.۷۸) (۹۹.۴۶) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰.۰۹ (۰.۲۷) ۳۶.۹۳ (۶۲.۶۶)
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۹ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۲ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱.۸ ۲.۳۷ ۶۶,۱۶۷.۴ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲.۱۲ ۳.۵۵ ۲۱۰,۰۶۲.۹۵ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱.۹۸ ۱.۸۶ ۱۲۹,۴۷۹.۶۱ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰.۴۲ (۰.۳۵) ۳۶۲.۱۶ (۷۲.۳۲)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱.۷۱ ۱.۷۷ ۴۸,۵۲۹.۷۱ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۳ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۲ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱.۴۸ (۰.۸۷) ۲۱,۵۷۷.۶۹ (۹۵.۹۵)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۳.۰۸) (۲.۳۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۱.۱۹) (۲.۴۷) (۹۸.۷۴) (۹۹.۹۹)