صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱.۴۹ ۳.۹۲ ۲۱,۶۴۷.۸۶ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۶ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۶ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۲ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱.۶۲ ۴.۰۹ ۳۴,۶۴۱.۳۲ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰.۸ ۱.۸۲ ۱,۷۳۴.۲ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۳۲) (۰.۳۲) (۶۸.۸۳) (۶۸.۵۶)
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱.۵۳ ۳.۷۲ ۲۵,۴۹۰.۹۴ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۴ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۲ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۵ ۱.۳۴ ۵۱۲.۵۵ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۱.۶۶) (۳.۵۱) (۹۹.۷۸) (۱۰۰)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۱ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۹ ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۱.۱۹) (۲.۷۳) (۹۸.۷۲) (۱۰۰)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ ۰.۳۸ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۷۷) (۱.۵۳) (۹۳.۹۸) (۹۹.۶۴)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۰.۰۷) ۰.۷ (۲۱.۸۷) ۱,۱۶۵.۴۲
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱.۰۳ ۲.۷۶ ۴,۱۵۷.۵۴ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵