صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۴۸ ۱.۰۸ ۴۷۳.۰۲ ۵,۰۳۱.۱۴
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۵۷ ۰.۹۷ ۷۰۱.۵۹ ۳,۲۸۵.۹۵
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰.۹۲ ۱.۵۱ ۲,۷۷۹.۲۴ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۱۳ ۱.۵۸ ۶,۰۲۹.۱۷ ۳۰,۴۸۱.۸۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۴ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۸.۲۳ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۶۲ ۰.۵۳ ۸۵۸.۷۶ ۵۹۸.۹۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۲۶ ۰.۱۹ ۱۵۹.۶۵ ۱۰۲.۴۹
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۴ ۰.۴۸ ۳۲۷.۳۴ ۴۷۰.۷۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۷۴ ۱.۳ ۱,۳۹۱.۴۸ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۳۵ ۱.۰۸ ۲۶۴.۱۶ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۵ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۷۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۳۹ ۰.۵۱ ۳۲۱.۲۳ ۵۴۵.۷۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۳۷ ۰.۳۸ ۲۸۹.۳۵ ۲۹۶.۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۶۲ ۰.۸۸ ۸۵۴.۵۸ ۲,۳۸۳.۱۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۱۲.۵۴ ۱۹.۸۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۴.۵۳ ۱۱۱.۲۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۲۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۸۵ ۰